Làmines de cautxú butyl

ROBUTYLAN és una làmina impermeabilizant, elastomèrica i monocapa, que s'obté per calandratge i posterior vulcanitzat ( sistemàticament d’autoclau) de la barreja de butil i càrregues.

Mitjançant aquests processos s'aconsegueix inicialment donar la forma desitjada a la barreja de matèria primera i posteriorment sotmetre-la a un autoclau de vapor perquè en presència de sofre i accelerants, el cautxú reaccioni produint multitud d'enllaços i flexibilitat, la seva impermeabilitat, el seu alt poder d’amortiment a les vibracions de baixa freqüència, la seva bona resistència a l'envelliment, a la llum solar, als raigs UV, als àcids, a l'ozó i altres productes oxidants, també té un òptim comportament a altes i baixes temperatures.

És de gran importància la seva fàcil adherència a pràcticament tot tipus de materials i superfícies.

En els seus diferents processos de fabricació, instal·lació o destrucció, la làmina ROBUTYLAN no produeix cap efecte nociu ni perjudicial per al medi ambient.

On s'utilitza?

Les seves principals qualitats d'impermeabilitat, flexibilitat, resistència a l'envelliment i a l'oxidació, la seva perfecta adhesió i resistència a l'esquinçament, fan que ROBUTYLAN sigui un producte idoni en el sector de la construcció.

En la construcció:

 • Impermeabilització de terrasses o cobertes
 • Inclusió de la membrana en “cambres d'aire”
 • Impermeabilitzacions en fonaments i murs
 • Soterranis, garatges, banys i dutxes
 • Canals
 • Basses
 • Dipòsits

El seu format de presentació en rotllos de 30m2 o en mòduls a mesura, fa que el producte s'adapti a les necessitats i característiques de cada obra.

Com s'aplica?

Els diversos sistemes d'impermeabilització dels edificis i obres en general utilitzats avui dia, permeten la utilització de làmina ROBUTYLAN com a element impermeabilizant, sent aquesta una alternativa pràctica i econòmica tant per a cobertes planes transitables o no transitables, com per a cobertes inclinades i murs.

ROBUTYLAN s'aplica directament sobre la superfície, fixant-se a la mateixa mitjançant uns adhesius especials. Per a una òptima instal·lació cal realitzar -prèviament la seva col·locació-, mitges canyes, regates i un bimbel com a mínim de 20cm, amb l'objectiu d'efectuar un millor envasat, evitant possibles filtracions.

És imprescindible també que les superfícies a impermeabilitzar estiguin netes i seques, i s'evitin especialment protuberàncies que puguin perforar la làmina.

Els solapats entre làmines han de ser d'uns 10 cm.

Per normativa, totes les cobertes hauran de tenir un bimbel de 20cm mínim.

ROBUTYLAN pot actuar exposada a l’intempèrie, però és recomanable el seu recobriment per al seu millor rendiment.

PROPIETATS DE ROBUTYLAN:

 • IMPERMEABILITAT
 • ELASTICITAT
 • FÀCIL ADHERÈNCIA
 • RESISTÈNCIA
 • QUALITAT
 • DURABILITAT
 • POC MANTENIMENT
 • FÀCIL INSTAL·LACIÓ
 • ECOLOGÍA
 • FLEXIBILITAT
 • ECONOMÍA